O společnosti

O společnosti

Společnost Mikron spol. s r.o. se zaměřuje na výrobu velmi přesných strojních součástí. Použití našich výrobků lze nalézt v různých odvětvích – v nejrůznějších elektronických přístrojích, medicíně, optice, měřidlech apod.

Společnost se od samého počátku (rok 1992) snaží udržet vysokou kvalitu všech výrobků a zároveň splnit termíny dodání ke svým zákazníkům. To vše díky neustálým investicím do rozvoje společnosti a udržení kvalitního personálu.

V současné době společnost vlastní 7 CNC obráběcích center a 4 CNC soustruhy, v lednu 2011 se výrobní kapacita rozšířila o nové 5-osé CNC obráběcí centrum od společnosti Deckel-Maho-Gildemeister. K řízení výroby a sledování jejího průběhu společnost využívá informační systém Mikron IS, který byl vyvinut přesně podle konkrétních potřeb společnosti.

Historie

Společnost Mikron spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a v roce 2017 oslavila již 25 let svého fungování. Společnost navázala od svého začátku na minulost, kde v přidružené výrobě JZD Komorno vyráběla konfokální mikroskopy a mikroposuvné stolky s hydraulickým posuvem.

Confocal 2002 – Tandem Scanning Microscope

Mikroposuvný stolek v osách XY s hydraulickou jednotkou

Z počátku se veškeré součástky vyráběli na strojích klasického provedení.

Hrotový soustruh

Konzolová frézka

V průběhu let společnost rozšířila svoji výrobní kapacitu o stroje s CNC řízením, které umožňují výrobu více komplikovaných součástí.

CNC soustruh Colchester Tornado s poháněnými nástroji a protivřetenem

CNC obráběcí centrum Richmond

Politika kvality

POLITIKA KVALITY

společnosti Mikron spol. s r.o. (vyhlášená dne 16. 5. 2013 v Plzni, aktualizována dne 6.12.2016)

Základní cíl společnosti MIKRON spol. s r.o. spočívá v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti.

 

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
 • dodržování sjednaných termínů
 • ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

 

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k:

 • neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • spolupráci s kvalitními dodavateli
 • dodržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality
 • dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy
 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle kvality

 

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • pochopení požadavků zákazníka
 • zákaznicky orientovaný přístup k práci
 • dodržování požadavků systému managementu kvality