Výrobky

Nejčastěji používanými obráběnými materiály jsou hliník a jeho slitiny, měď, běžná konstrukční ocel, nerezová ocel, titan, plasty – Delrin, POM-C, PEEK, PVC atd.