Certifikát kvality

Společnost Mikron spol. s r.o. dne 11.2.2015 úspěšně obhájila systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 při certifikační společnosti Lloyd’s Register Quality Assurance.

Projekt zodpovědná firma

Projekt Zodpovědná firma umožňuje vzdělávání zaměstanců firmy v oblasti třídění odpadů. Cílem projektu je zlepšit informovanost zaměstnanců firem v ČR z hlediska nakládání s odpadem. Tento projekt firmám umožňuje získání certifikátu.