Projekt zodpovědná firma

Projekt Zodpovědná firma umožňuje vzdělávání zaměstanců firmy v oblasti třídění odpadů. Cílem projektu je zlepšit informovanost zaměstnanců firem v ČR z hlediska nakládání s odpadem. Tento projekt firmám umožňuje získání certifikátu.